Andere deskundigen

 • Andere deskundigen

  Soms blijkt er aanvullende expertise van een accountant, psycholoog, pedagoog of notaris nodig te zijn. De Horst Scheidingsadvocaten en Mediators heeft goede ervaringen met de onderstaande onafhankelijke deskundigen die allemaal bekend zijn met mediation. U kunt natuurlijk ook uw eigen deskundige inschakelen.

  nieuws_46_1967067092

  Koppens mediation
  Mocht tijdens de mediation blijken dat de communicatie zo moeilijk loopt dat constructieve gesprekken onmogelijk blijken, dan verwijzen wij u naar Koppens Mediation. Orthopedagoog en family-mediator Ottoline Koppens helpt u beter met elkaar te communiceren. Zij is één dag per week op ons kantoor aanwezig.

  Daarnaast is Koppens Mediation ook ons vaste verwijsadres voor ouders die vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen, vóór en na een eventuele scheiding. koppensmediation.nl

  Fiscalisten

  In het geval een van de partners (of u samen) een bedrijf heeft, moet de waarde daarvan veelal worden meegenomen in de afspraken over de afrekening van het vermogen. Om die waarde te bepalen kunt u één van onderstaande financials (fiscalisten of accountants) inschakelen. Die kan zo nodig tevens adviseren om te voorkomen dat de verdeling of verrekening van vermogen onbedoelde fiscale consequenties heeft

  Tom van Baaren

  mr. Tom van Baaren: www.tomvanbaaren.nl

  mr Frank van den Barselaar

  mr. Frank van den Barselaar: www.frankaboutmoney.com

  Edwin Lankester RA RV

  Edwin Lankester RA RV: www.b-l.nl

  Pensioendeskundigen

  Een scheiding heeft meestal ook consequenties voor de opgebouwde pensioenen. De verdeling van het pensioen (ook wel ‘pensioenverevening’ genoemd) behandelen wij over het algemeen zelf.

  Overweegt u echter een minder gangbare pensioenverdeling, dan kunt u onderstaande pensioendeskundigen inschakelen om de varianten door te laten rekenen en pensioenvalkuilen te vermijden.

  mr. Jurgen Holtermans: www.hbll.nl

  mr. Jurgen Holtermans: www.hbll.nl

  Drs Ingrid Leene-Hoedemaeker MPLA: www.getsmart.nu

  Drs Ingrid Leene-Hoedemaeker MPLA: www.getsmart.nu

  notarissen

  Een scheiding van samenwonenden wikkelen wij af, desgewenst in nauwe samenwerking met een notaris.


 • alimentatiue