Beroepsverenigingen


  • Specialisatie- en beroepsverenigingen

Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het familierecht, zoals echtscheiding, gezag en omgang, alimentatie, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, boedelscheiding, verdeling van pensioenaanspraken, adoptie etc. Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich daarnaast gespecialiseerd tot advocaat-scheidingsmediator.

Doel van de vFAS is de kwaliteit en deskundigheid van de leden hoog te houden door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten en een verplichte continue bijscholing. Aan het behoud van het lidmaatschap worden door de vFAS hoge eisen gesteld.

Alle advocaten van De Horst |Scheidingsadvocaten en Mediators zijn lid en ook scheidingsmediator van de vFAS; mr. H.J. (Heleen) Witkamp heeft deel uitgemaakt van het bestuur van de vFAS. Mr. A.W.C.M. Zwanenburg (Lieke) maakt deel uit van de Raad van Tucht van de vFAS.
Zie www.verenigingfas.nl en www.verderonline.nl

De gedragsregels van vFAS vindt u hier.

Registermediator MfN (Mediators federatie Nederland)
Alle advocaten van De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators zijn Registermediator MfN.

De Mediators federatie Nederland houdt zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitsstelsel. Het MfN-register (voormalig NMI-register) is ondergebracht in een aparte kwaliteitsstichting, de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).
Zie: http://mediatorsfederatienederland.nl/wie-is-mfn/kwaliteitsregister/

Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP)
Leden van de VvCP dienen lid te zijn van de vFAS. Ze zijn speciaal opgeleid om scheidende partijen volgens het Collaborative Divorce model (ook wel overlegscheidingsmodel) te begeleiden bij hun scheiding.

Binnen De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators zijn mr. A.H. (Annemarie) van Tets-Asjes en mr. P.A. (Petra) Mallant overlegscheidingsadvocaat en lid van de VvCP. Zie http://overlegscheiden.com/.

Vereniging Van Forensische Mediators (VVFM)
De VVFM leidt deskundigen op (accountants, psychologen, notarissen en advocaten) die reeds mediator zijn. Een rechter kan in langdurige procedures zo’n deskundige, ook wel forensisch mediator genoemd, inschakelen. Deze forensisch mediator zal met mediationtechnieken proberen partijen alsnog tot overeenstemming te laten komen. Lukt dat niet, dan schrijft de forensisch mediator een deskundigenbericht aan de rechter.

Binnen De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators is mr P.A. (Petra) Mallant forensisch mediator en lid van de VVFM. Zie: www.forensischemediation.nl.

Nederlandse Orde Van Advocaten (NOvA)
De NOvA is de beroepsvereniging van alle advocaten in Nederland. De Orde draagt zorg voor de kwaliteit van de advocatendiensten, onder meer door een beroepsopleiding en verplichte permanente educatie.

Alle advocaten van De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators zijn lid van de NOvA. Zij hebben zich in het rechtsgebiedenregister van de NOvA geregistreerd op het rechtsgebied Personen- en Familierecht. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.
Zie: www.advocatenorde.nl.