Aanvullende gedrag

  • Gezamenlijk gezag


    Gezamenlijk gezag aanvragen via digitale snelweg

    Sinds kort kunnen ouders digitaal het gezamenlijk gezag over hun kind(eren) aanvragen. Hiertoe zijn enkel nog de DigiD-code en het BSN van het desbetreffende kind vereist. De aanvraag moet vervolgens worden ingediend bij het Digitaal loket Rechtspraak. Door het digitaliseren van de procedure is deze gemakkelijker en goedkoper geworden. Er hoeven bovendien geen schriftelijke bewijsstukken meer te worden ingediend. De rechter voert de vereiste controles uit. Met hun DigiD hebben ouders toegang tot het digitale formulier “aanvragen gezamenlijk gezag“. De essentiĆ«le gegevens worden automatisch uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) opgehaald en gecontroleerd. Daarna wordt de aanvraag digitaal naar de rechtbank verzonden. De controle wordt uitgevoerd door de griffie. Deze verwerkt een en ander na goedkeuring in het Centraal Gezagsregister. Tenslotte ontvangen de ouders een bevestiging van de inschrijving.


  • 06