Kinderen

 • Kinderen

  Column Ottoline Koppens, Ouders als natuurramp
  nieuws_42_909228014

  Interview met Ottoline Koppens
  nieuws_46_1967067092

  Gezamenlijk gezag


  Gezamenlijk gezag aanvragen via digitale snelweg

  Sinds kort kunnen ouders digitaal het gezamenlijk gezag over hun kind(eren) aanvragen. Hiertoe zijn enkel nog de DigiD-code en het BSN van het desbetreffende kind vereist. De aanvraag moet vervolgens worden ingediend bij het Digitaal loket Rechtspraak. Door het digitaliseren van de procedure is deze gemakkelijker en goedkoper geworden. Er hoeven bovendien geen schriftelijke bewijsstukken meer te worden ingediend. De rechter voert de vereiste controles uit. Met hun DigiD hebben ouders toegang tot het digitale formulier “aanvragen gezamenlijk gezag“. De essentiële gegevens worden automatisch uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) opgehaald en gecontroleerd. Daarna wordt de aanvraag digitaal naar de rechtbank verzonden. De controle wordt uitgevoerd door de griffie. Deze verwerkt een en ander na goedkeuring in het Centraal Gezagsregister. Tenslotte ontvangen de ouders een bevestiging van de inschrijving.

  het samen de kinderen vertellen, tips

  Villa Pinedo Open brief aan alle gescheiden ouders 2012