Voor het huwelijk

  • Voor het huwelijk

    Huwelijkse voorwaarden en “prenuptials”

    De advocaten van De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators weten inmiddels wat er fout kan gaan als er voorafgaand aan het huwelijk niet goed is nagedacht of gesproken over ieders verwachtingen en wensen. Dit komt het meest tot uitdrukking in de huwelijkse voorwaarden die worden afgesproken. Meestal wordt met het zicht op de “grote” dag niet voldoende aandacht geschonken aan de mogelijkheid wat de bedoeling is als het huwelijk (onverhoopt) eindigt in een echtscheiding. Het is erg belangrijk om voor het huwelijk na te denken over wat er kan gebeuren in geval van echtscheiding, zoals de zorgverdeling voor (toekomstige) kinderen, de verantwoordelijkheid voor het gezinsinkomen en een vangnet voor als het even niet zo loopt, als voorzien. In de Verenigde Staten stelt men “prenuptials” op om al deze zaken te regelen vooraf. Hierover bewust vooraf nadenken vergroot de kans op een soepeler verloop in geval van echtscheiding. Wilt u voorafgaand aan het huwelijk eens van gedachten hierover wisselen, dan stellen wij onze kennis hierover beschikbaar en kunnen u van deskundig advies dienen.

    In het verlengde van “prenuptials” is een regelmatige “check up” van de huwelijkse voorwaarden verstandig. Zeker in het geval er gedurende het huwelijk een onderneming wordt gestart, is het belangrijk om de huwelijksvoorwaarden regelmatig te laten screenen. Passen de huwelijksvoorwaarden binnen de huidige financiële planning en bij de taakverdeling binnen het huwelijk? Vraagt u zich af of uw huwelijksvoorwaarden nog volstaan, dan kunt u ons terecht voor een quickscan van uw huwelijksvoorwaarden.


  • voor-het-huwelijks