Nieuws

 • Publicaties

  Publicatie Heleen Witkamp in EB (tijdschrift voor scheidingsrecht), oktober 2016: kanttekeningen vFAS bij herziening behoeftetabellen kinderalimentatie (deel I).

  Publicatie Heleen Witkamp in EB (tijdschrift voor scheidingsrecht), november/december 2016: kanttekeningen vFAS bij herziening behoeftetabellen kinderalimentatie (deel II).

  Bedrijfsreportage De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators in het Ondernemers Belang Gooi en Eemland, nummer 2,2015.

  Interview met Petra Mallant

  Artikel Annemarie van Tets in Ondernemersbelang, editie 5-2015

   

  Nieuws

  Pensioen in eigen beheer

  De Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer is in werking getreden op 1 april 2017. Vanaf 1 juli 2017 kan de directeur-grootaandeelhouder geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen.

  Uitspraken over advocaten

  Zorgplicht advocaat

  Gerechtshof: online advocaat en mediator verzaakten informatieplicht

  Algemene artikelen

  Scheiden als goede vrienden is hard werken, artikel FD d.d. 30-01-2016

 • Verder online nieuws

  • Betrek kinderen bij het opstellen van een ouderschapsplan
   by Verder Online on 08/09/2023 at 00:00

   Den Haag – 8 september 2023 – Het verplichte ouderschapsplan bij scheiding bestaat vijftien jaar. Hoog tijd voor de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), ontwerper van het meest gebruikte model ouderschapsplan, om het plan te evalueren en het model te vernieuwen en aan te passen aan de huidige tijd. Uit onderzoek onder 463 gescheiden ouders blijkt het ouderschapsplan een welkome leidraad in een moeilijke periode. Meer dan de helft van de gescheiden ouders vindt het zelfs een goed idee om al tijdens de relatie afspraken te maken over de kinderen. Opvallend is dat kinderen in 56% van de gevallen niet betrokken worden bij het maken van de afspraken voor het ouderschapsplan, iets wat de vFAS wel voorstaat.

  • Beleidswijziging SVB levert extra strijd bij scheiding op
   by Verder Online on 26/04/2023 at 00:00

   Met het doorvoeren van een beleidswijziging ten aanzien van kinderbijslag en co-ouderschap, veroorzaakt de Sociale Verzekeringsbank een volgende strijd tussen gescheiden ouders met kinderen. In haar besluitvorming laat SVB duidelijk doorklinken niet te weten hoe om te gaan met kinderbijslag in relatie tot kinderalimentatie. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) verzoekt de SVB daarom met klem om haar beleid aan te laten sluiten bij de regels voor kinderalimentatie.

  • Reflectietraject: bijstand advocaat draagt bij aan rust en betere rechtsbescherming
   by Verder Online on 02/02/2023 at 00:00

   Den Haag – 2 februari 2023 – Voor de familie- en jeugdrechters van de rechtbanken en gerechtshoven is de kinderopvangtoeslagaffaire aanleiding geweest om te reflecteren op hun werk. Een reflectiecommissie is in april 2022 van start gegaan; vandaag presenteerde zij het onderzoeksrapport ‘Recht Doen aan Kinderen en Ouders’. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) onderschrijft de conclusies, in het bijzonder voor wat betreft het belang van goed feitenonderzoek, het betrekken van de kinderen en de procedurele rechtvaardigheid waar het gaat om beslissingen die diep ingrijpen op het familie- en gezinsleven.

  • Geen wettelijke basis uitgekleed ouderlijk gezag
   by Verder Online on 28/12/2022 at 00:00

   De overheid vindt het belangrijk dat gezamenlijk gezag makkelijker wordt geregeld. Per 1 januari 2023 wijzigt daarom de wet en geldt automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning. Hiermee loopt Nederland in lijn met de wetgeving in omringende landen. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) onderschrijft dat gezamenlijk gezag door erkenning recht doet aan de juridische positie van de niet-gehuwde of geregistreerde partner van de moeder.