Onderneming

 • Onderneming (B.V., Vof, maatschap of eenmanszaak)

  Een scheiding is op zichzelf al een ingrijpend proces. Als er een onderneming bij betrokken is dan worden alle zeilen bijgezet om ervoor te zorgen dat naast de echtelieden en de kinderen ook de onderneming verzekerd is van een toekomst.

  Het is uitermate belangrijk dat na de scheiding de ondernemer kan blijven ondernemen en dat “de zaak” voortgezet kan blijven worden.

  De uitdaging van het maken van een mooie regeling voor alle betrokkenen en de onderneming, met aandacht voor alle fiscale consequenties, is bij ons in vertrouwde handen. Samenwerking met andere deskundigen zoals een fiscalist, accountant en pensioendeskundigen leiden dikwijls tot het gewenste resultaat (maatwerk).

  Niet alleen voor de ondernemers zelf, maar ook voor de niet mede ondernemende partner is deskundige begeleiding in het scheidingsproces onontbeerlijk. Het is belangrijk te weten dat wij veel ervaring hebben in de ondersteuning van de partner die niet volledig op de hoogte is van alle ins en outs van de onderneming, zodat een aanvullende deskundigheid leidt tot een gelijke balans in de gesprekken.

  Let op:

  • Voor meer informatie over de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer zie hier.
  • Een eigen bedrijf in een scheiding vraagt om ter zake kundige benadering waarin alle aspecten (fiscaal, materieel en immaterieel) meegenomen worden.
  • In het geval u de B.V. dividend wilt laten uitkeren is het belangrijk te onderzoeken of deze uitkeringen de uitkeringstoets (Flexwet) kunnen doorstaan. Indien deze toets niet of niet juist verricht wordt kan er een grote fiscale naheffing en boete worden opgelegd.
  • Wanneer voor een ondernemer de draagkracht voor alimentatie berekend moet worden, kan het bepalen van zijn of haar relevante inkomen soms gecompliceerd zijn.

 • b-onderneming-2