Pensioen in eigen beheer

 • Regels rondom pensioen in eigen beheer sinds 1 juli 2017 veranderd

  De ‘Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer’ is per 1 april 2017 in werking getreden. Sinds 1 juli 2017 is het voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Over het pensioen dat de DGA al opgebouwd heeft, moet een beslissing worden genomen. En daar is in veel gevallen toestemming van de (ex-)partner voor nodig.

  Er zijn voor de DGA 3 mogelijkheden:

  • Het opgebouwde pensioen in eigen beheer handhaven en bevriezen. De bestaande pensioenverplichting van de BV op commerciële basis jegens de DGA en de (ex-)partner blijft dus bestaan. Deze pensioenverplichting op commerciële basis vormt vaak een zware last voor de BV.
  • De commerciële waarde van de pensioenaanspraken verminderen naar de fiscale waarde, zonder dat hierover belasting hoeft te worden betaald (‘afstempelen’). Het pensioen in eigen beheer wordt vervolgens omgezet in een Oudedagsverplichting (ODV). Bij een ODV blijft een pensioenverplichting van de BV jegens de DGA en de (ex-)partner bestaan, maar dan gebaseerd op de fiscale voorziening. De ODV kan vervolgens ook worden afgekocht (zie onder 3).
  • De commerciële waarde van de pensioenaanspraken verminderen naar de fiscale waarde, zonder dat hierover belasting hoeft te worden betaald (‘afstempelen’), waarbij het pensioen in eigen beheer vervolgens met belastingkorting wordt afgekocht.

  Let op:

  1. Bij de onder 1 genoemde mogelijkheid blijft de dividendklem bestaan. Dit betekent dat de DGA als gevolg van de commerciële waardering van de pensioenverplichtingen beperkt wordt om zichzelf dividend uit te keren. Vaak kan er zelfs helemaal geen dividend worden uitgekeerd. Bij de onder 2 en 3 genoemde mogelijkheden is dividenduitkering eerder mogelijk.
  2. De omzetting van het pensioen in eigen beheer in de ODV en de afkoop van het pensioen (2 en 3) kan uiterlijk tot en met 31 december 2019.
  3. De belastingkorting op afkoop van pensioen in eigen beheer neemt in de loop van de jaren 2017, 2018 en 2019 telkens af. Het belastingvoordeel is dus bij een eerdere afkoop groter.
  4. Bij afkoop van pensioen in eigen beheer moet de BV wel in staat zijn om de belasting te betalen. En dat is niet bij iedere BV het geval.

  Toestemming nodig van de (ex-)partner

  De DGA heeft voor de omzetting (2) of afkoop van het pensioen (3) schriftelijke toestemming nodig van de (ex-)partner. Tenminste, als die (ex-)partner recht heeft op dit pensioen. En dat is vaak het geval.
  Dus: bent u gescheiden? Dan bent u dus weer verplicht met uw ex-partner in contact te treden. En moet u proberen het samen eens te worden.
  Maar ook als u getrouwd bent moet de partner van de DGA toestemming geven voor het besluit van de DGA. Dit kan soms tot onenigheid leiden.

  Wat kan De Horst I Scheidingsadvocaten en Mediators voor u betekenen?

  Wilt u als directeur-grootaandeelhouder of als (ex-)partner van de directeur-grootaandeelhouder meer informatie over of hulp bij het regelen van het pensioen in eigen beheer? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

  Contact

  Wilt u meer weten over dit onderwerp of over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op via contact op via (033) 799 99 29, of: secretariaat@dehorstadvocaten.nl

 • pensioen

   Naam *

   E-mailadres *

   Uw bericht

   [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]