Pensioen

 • Pensioen

  Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding
  De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding bepaalt (simpel gezegd), dat tijdens het huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen verdeeld moet worden. Het verdelen van de pensioenen kan via de standaardpensioenverevening of conversie. Ook is het mogelijk de toepasselijkheid van de wet uit te sluiten.

  Pensioenverevening houdt in dat uw pensioenfonds op het moment dat u met pensioen gaat de helft van het door u tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen aan uw ex-partner uitkeert. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. Op het moment dat uw ex-partner overlijdt krijgt u het voor hem of haar gereserveerde deel van uw ouderdomspensioen terug.

  In een echtscheidingsconvenant (dus met instemming van beiden) kunt u echter de toepasselijkheid van de wet uitsluiten en kiezen om het pensioen niet te verevenen of juist een andere verdeelstaffel toe te passen. Als u kiest voor pensioenconversie, dan wordt het door u opgebouwde pensioen “gesplitst” in een pensioen voor u en een pensioen voor uw ex-partner. Beide pensioenen worden dan geheel losgekoppeld van elkaar. Wat het beste is, hangt af van uw specifieke situatie en de uitkomst van de financiële “puzzel”.

  Meer informatie kunt u vinden onder Aanvullende informatie.

  Pensioen in eigen beheer
  Als een van u beiden een B.V. heeft en pensioenaanspraken in uw eigen onderneming zijn opgebouwd dan is op grond van uitspraken van de Hoge Raad bepaald dat deze aanspraken in de regel extern afgestort moeten ten behoeve van uw ex-echtgenoot. Hiermee wordt voorkomen dat deze pensioenaanspraken door bijvoorbeeld een faillissement van de onderneming als sneeuw voor de zon verdwijnen. Voor de ondernemer speelt vaak het probleem dat slechts een deel van het kapitaal dat moet worden afgestort in de B.V. is gereserveerd. Samenwerking met andere deskundigen zoals een fiscalist, accountant en pensioendeskundigen leiden dikwijls tot het gewenste resultaat (maatwerk).

  Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer
  De Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer is in werking getreden op 1 april 2017. Vanaf 1 juli 2017 kan de directeur-grootaandeelhouder geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen.

  Meer informatie kunt u vinden onder Pensioen in eigen beheer.

   

  Let op:

      • Het “kwijtschelden” of niet verdelen van het pensioen kan fiscale gevolgen hebben die niet gewenst zijn.
      • Als het nabestaandenpensioen op risicobasis is verzekerd kan het zijn dat u na het overlijden van uw ex-echtgenoot geen recht meer op pensioen heeft
      • De keuze voor verevening of conversie is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Hier kunnen wij u de benodigde informatie geven

   

 • pensioen