Verdeling huwelijksvermogen

 • Verdeling huwelijksvermogen

  Hoe uw bezittingen en schulden verdeeld worden hangt af van of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent.

  Als u als echtgenoten voor of tijdens het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden hebt laten opstellen bent u in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit betekent dat alle goederen en schulden gemeenschappelijk zijn. Het maakt in dit verband niet uit op wiens naam de goederen staan of dat deze voor of tijdens het huwelijk zijn verworven of aangegaan. De regel is dat als u gaat scheiden u beiden recht heeft op de helft van het totale vermogen. U mag wel in onderling overleg andere afspraken met elkaar maken, maar dan moet u wel bedacht zijn op mogelijke fiscale consequenties van een andere verdeling.

  Als u huwelijkse voorwaarden heeft op laten stellen dan gelden andere regels. Bij een echtscheiding zal het vermogen worden verdeeld en/of verrekend zoals u dat destijds in de huwelijkse voorwaarden heeft afgesproken. Omdat er verschillende soorten huwelijkse voorwaarden zijn kan dat in ieder geval weer anders uitpakken.
  Het bij echtscheiding alsnog uitvoeren van de regeling die u destijds bent overeengekomen kan zeer tijdrovend zijn en tot verrassende uitkomsten leiden. Soms blijkt dat de afspraken in de huwelijkse voorwaarden anders uitpakken dan eigenlijk bedoeld was. Ook hier mag u in onderling overleg andere afspraken met elkaar maken, maar ook dan moet u attent zijn op de mogelijke fiscale consequenties die dit heeft.

  Specialistische kennis bij de verdeling en/of verrekening van het vermogen is onontbeerlijk. Alle advocaat/mediators van De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators beschikken over deze specialistische kennis.

  Let op:

  • Bij een verdeling van het huwelijks vermogen in het geval van gemeenschap van goederen is meer mogelijk dan zo op het eerste oog lijkt
  • het uitvoeren van de huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding vraagt specialistische ervaring met de verschillende mogelijkheden en (fiscale) haken en ogen
  • in alle gevallen moeten bij het maken van de regeling de fiscale consequenties van de afspraken duidelijk zijn

 • verdeling-huwelijksvermogen