Huis

 • Huis

  Veel vragen in een echtscheiding spelen rondom de woonsituatie : “Waar ga ik straks wonen? Kan een andere eigen woning gefinancierd worden? Kan ik de ander uitkopen en wat is dat precies? Moet de woning eerst verkocht zijn voordat de scheiding kan worden afgerond? Moet ik gaan huren en hoe kom ik aan een huurwoning? Onzekerheid over de toekomstige woonsituatie geven vaak de nodige onrust in de gesprekken aan tafel. Hogere eisen voor het verlenen van financiering door banken en de stroeve woningmarkt helpen hier niet bij.

  De eigen woning maakt vaak onderdeel uit van het huwelijksvermogen. Hoe hiermee moet worden omgegaan hangt af van het feit of er sprake is van huwelijkse voorwaarden of een gemeenschap van goederen. In het laatste geval zal het huis en de waarde (positief of negatief) in de regel tussen de beide partners moeten worden gedeeld.

  Als de woning op beider naam staat en de daarop rustende hypothecaire lening ook, dan wordt ook bij huwelijkse voorwaarden het huis en de waarde (plus en min) tussen beiden gedeeld. Als dit niet het geval is dan wordt het ingewikkelder, maar vaak kan ook dan met de juiste en deskundige begeleiding meer dan op voorhand mogelijk lijkt.

  In een tijd waarin het langer duurt om een woning te verkopen is het belangrijk te weten of, en zo ja hoe lang, de hypotheekrente kan worden afgetrokken in box 1, ook als u er niet meer woont.
  Hiervoor zijn speciale fiscale regelingen van toepassing.

  De advocaat/mediators van De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators beschikken over de specialistische kennis om samen met u tot een goede en definitieve regeling rond de eigen woning te komen. Meer hierover vindt u onder Aanvullende informatie.

  Let op:

  • De fiscale regelingen in verband met een eigen woning zijn complex, bijvoorbeeld bijleenregeling, aftrekbaarheid van rente
  • In de woning blijven wonen zonder te betalen (bijvoorbeeld door degene zonder/met weinig inkomen) kan alimentatie in natura opleveren waarmee in de IB aangifte rekening moet worden gehouden.

 • 4-huis2

  huis