Voor ouders

 • Kinderen: Voor ouders

  Als ouders uit elkaar gaan, verandert er veel voor de kinderen. De meeste ouders nemen zich voor dat de kinderen niet de dupe mogen worden van de scheiding. In de praktijk valt dat niet altijd mee. Als ouder moet u namelijk meerdere dingen tegelijk met de andere ouder, die ook uw ex-partner is, regelen. Hoe u denkt over de ander als ex-partner of als ouder kan een groot verschil maken. Het kan soms te moeilijk zijn om deze twee rollen te scheiden bij het maken van de afspraken. De advocaat/mediators van ons kantoor letten daarom extra op de belangen van de kinderen. Een kindvriendelijke benadering is voor ons zeer belangrijk; wij nemen daarom, als dat nodig is, een actieve rol in de begeleiding als het om afspraken over de kinderen gaat.

  In principe maakt u de afspraken samen als ouders. Wij zullen u daarbij zoveel mogelijk tools aanreiken en ondersteunen, zodat u samen tot de juiste afspraken kunt komen. Deze afspraken neemt de advocaat/mediator op in het ouderschapsplan. Hierin staat onder andere: de verblijfplaats, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de wijze waarop u met elkaar over de kinderen communiceert en de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Bij een echtscheiding wordt dit ouderschapsplan samen met het verzoekschrift tot echtscheiding naar de rechtbank gestuurd. De kinderen die ouder zijn dan 12 jaar, ontvangen van de rechtbank een uitnodiging om met een rechter te spreken. In deze animatie wordt uitgelegd hoe zo’n gesprek in zijn werk gaat.

  Extra ondersteuning

  Als het emotioneel te moeilijk blijkt om het eens te worden over de regeling voor de kinderen, bijvoorbeeld omdat er veel tegelijkertijd speelt of als de kinderen extra steun nodig hebben, dan kunnen wij een beroep doen op drs. Ottoline Koppens. Zij zal (bij ons op kantoor) met u praten over de invulling van de ouderrol na scheiding. Met de kinderen praat zij over wat de scheiding voor hen betekent en waar zij zich zorgen over maken.

  De belangrijkste tips zijn:

  • Vertel het de kinderen samen en geef elkaar niet de schuld (paraplugesprek)
  • Maak geen ruzie als de kinderen erbij zijn of het kunnen horen;
  • Vertel vaak aan de kinderen dat zij er niets aan kunnen doen;
  • Zeg geen negatieve dingen over elkaar tegen de kinderen;
  • lees deze brief: open brief aan alle gescheiden ouders

 • kinderen-voor-ouders