Scheiden – kosten

 • Kosten

  “Advocaten zijn duur!” Dit is een veelgehoorde kreet.

  Wij begrijpen dat het lastig is om te overzien welke kennis en tijd geïnvesteerd moet worden om een passende en duurzame regeling tot stand te brengen. Het lijkt dan vaak logisch om voor uw scheiding een goedkopere kracht in te schakelen.

  Helaas zien wij geregeld convenanten met afspraken langskomen die juridisch of fiscaal niet deugen, waarbij het niet meer mogelijk blijkt veranderingen aan te brengen.
  De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators streeft naar afspraken die duurzaam zijn. Het is voor ons duidelijk dat wij zonder de medewerking en het vertrouwen van u als cliënt geen goed werk kunnen leveren. Het is een co productie; u geeft de benodigde feitelijke informatie en de advocaat levert de deskundige juridische informatie om samen tot een goed convenant en daarmee een goede echtscheiding te komen.
  Als u met elkaar kunt overleggen, scheelt dit meestal in de tijd die de advocaat/mediator in de zaak steekt en dat ziet u terug in de rekening.

  Alle tijd die de advocaat aan uw zaak besteedt wordt in rekening gebracht. Eens per maand ontvangt u (achteraf) een gespecificeerde rekening waarop u kunt zien welke tijd de advocaat aan uw zaak heeft besteed. Dit is, naast de (telefoon) gesprekken, ook de tijd voor het opstellen van schriftelijke stukken zoals brieven, e-mailberichten, alimentatieberekeningen, de processtukken, het convenant en het ouderschapsplan.
  In alle gevallen zal de advocaat/mediator in overleg met u de werkzaamheden verrichten. Het is echter belangrijk te weten dat de advocaat haar eigen verantwoordelijkheid heeft om naar de professionele standaard van de beroepsgroep het werk te verrichten. Dit betekent dus dat de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing om wel of geen gevolg te geven aan een verzoek/opdracht van u als cliënt bij haar ligt. Bij een verschil van inzicht zal zij haar standpunt altijd toelichten. Samen kunt u dan nader onderzoeken welke mogelijkheden er nog resteren.
  Mocht u hier samen niet uitkomen dan hanteert ons kantoor een klachtenregeling.

  Tarieven
  Het basistarief van de advocaat/mediator bedraagt € 220,00 per uur, inclusief kantoorkosten en exclusief 21% BTW.

  De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators kan geen zaken in behandeling nemen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd.
  U kunt met deze informatie onderzoeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
  Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en u hiervan ook gebruik wilt maken, dan dient u een advocaat bij een ander kantoor in te schakelen.
  Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en u wenst ons toch in te schakelen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen om met ons de mogelijkheden te bespreken.

  Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, informeert u dan of de kosten voor scheidingsmediation vergoed worden?


 • 8-kosten21