Bindend scheidingsadvies

  • Bindend advies (Bindend Scheidingsadvies)

    Soms zijn de onderhandelingen in mediation of overlegscheiding heel ver gevorderd, maar blijven er enkele hardnekkige problemen open staan, waarover absoluut geen overeenstemming mogelijk lijkt. Bindend Scheidingsadvies is bedoeld om de onderhandelingen weer vlot te trekken. Ook kan het zijn dat u tegenover elkaar staat bij de rechter en merkt dat dat niet het juiste proces is om de onderdelen van uw scheiding te regelen.

    Als u kiest voor Bindend Scheidingsadvies heeft u samen of apart intensieve gesprekken met twee bindend adviseurs. Lukt het om alsnog tot overeenstemming te komen, dan leggen zij uw afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Lukt het niet, dan geven zij een bindend advies af. In beide gevallen leggen de bindend adviseurs de uitkomst van de procedure vast in een notariële akte. Hierdoor is de uitkomst gelijk aan een rechterlijke beslissing. Voor meer informatie zie www.bindendscheidingsadvies.nl


  • bindend-advies