Overlegscheiding

 • Overlegscheiding (Collaborative Divorce)

  Als u een eigen advocaat wilt inschakelen en een inhoudelijke procedure bij de rechter wilt voorkomen, dan is een overlegscheiding (Collaborative Divorce) een goede optie.

  Samenwerking in teamverband

  Uw eigen advocaat werkt in teamverband actief samen met de advocaat van uw partner en de coach.

  De coach is meestal een pedagoog of een psycholoog en is deskundig op het gebied van conflicthantering. Hij of zij helpt bij het omgaan met emoties en (rouw)verwerking. De coach begeleidt het proces en bevordert de effectieve communicatie in het team. Wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn begeleidt de coach de ouders bij het maken van de zorgregeling en voert (zo mogelijk) gesprekken met de kinderen.

  Binnen het team is de geheimhoudingsverplichting van uw advocaat opgeheven. Dat betekent dat de advocaten en de coach alle informatie die zij van u en uw partner ontvangen met elkaar delen.

  Alle deelnemers (de partners, de advocaten, de coach en de eventuele andere deskundigen) leggen schriftelijk vast dat zij niet tegen elkaar zullen procederen. Dat heeft tot gevolg dat als de overlegscheidingsprocedure niet tot een resultaat leidt, alle deskundigen zich terugtrekken. Hierdoor ontstaat er een grotere urgentie de scheiding in de overlegscheidingsprocedure te regelen.

  Gericht op overeenstemming

  Net als bij mediation is de overlegscheiding gericht op overeenstemming. Het grootste verschil met mediation is dat u wordt begeleid door uw eigen advocaat. Deze informeert en adviseert u over uw juridische positie en begeleidt en coacht u gedurende het gehele traject.

  Gesprekken

  Voordat de overlegscheidingsprocedure begint, voert u eerst één of twee gesprekken met de coach. Doel van deze gesprekken is om te onderzoeken of uw scheiding geschikt is voor overlegscheidingsprocedure. Dit om kosten te besparen.

  In het geval de coach samen met u tot de conclusie komt dat de overlegscheidingsprocedure niet geschikt is voor uw situatie, dan kunt u uw overlegscheidingsadvocaat als uw eigen advocaat inschakelen.

  De overlegscheidingsprocedure begint met één of twee gesprekken met uw eigen overlegscheidingsadvocaat, zoals uw partner deze heeft met zijn/haar eigen advocaat.

  De coach zal mogelijk nog aanvullende gesprekken met u en uw partner, als ook met uw kinderen voeren.

  Vervolgens hebben de twee advocaten een voorbespreking en stellen ze de agenda voor het eerste ‘vijfgesprek’ vast. Bij dit gesprek zullen beide partners, beide advocaten en de coach aanwezig zijn; vandaar de term vijfgesprek.

  In het eerste vijfgesprek wordt onder andere de deelnemersovereenkomst besproken en ondertekend en worden de doelen in kaart gebracht. Er worden afspraken gemaakt over het verzamelen van de stukken, er wordt een schema opgesteld voor de volgende vijfgesprekken en onderzocht of er nog andere deskundigen ingeschakeld moeten worden.

  In de volgende vijfgesprekken wordt gebrainstormd over mogelijke oplossingen, wordt nadere informatie uitgewisseld, worden over en weer voorstellen gedaan en wordt onderhandeld. U neemt daar actief aan deel. Tussen de vijfgesprekken heeft u steeds contact met uw eigen advocaat, die vervolgens weer overlegt met de andere advocaat.

  Echtscheidingsconvenant

  De advocaten leggen de uiteindelijke afspraken vast in een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan. Met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt de echtscheiding tenslotte aangevraagd bij de rechtbank.

  In het geval de overlegscheiding toch niet tot overeenstemming leidt, moeten beide advocaten en de coach (en de mogelijk ingeschakelde deskundigen) zich terugtrekken. U schakelt dan beiden een nieuwe advocaat in (die geen kantoorgenoot van de overlegscheidingsadvocaten mag zijn).

  Kijk ook naar de infographic en twee filmpjes die de VvCP (onze specialistenvereniging) heeft gemaakt:

 • overleg