Overlegscheiding

 • Overlegscheiding (Collaborative Divorce)

  Wilt u uw scheiding graag in overleg met uw partner regelen, maar hebt u ook behoefte aan individuele bijstand en advies van een eigen advocaat, dan is een overlegscheiding (Collaborative Divorce) een goede optie. De overlegscheiding combineert onderdelen van scheidingsmediation en gewone echtscheiding.

  gericht op overeenstemming
  Net als bij mediation is de overlegscheiding gericht op overeenstemming. Het grootste verschil met mediation is dat u wordt begeleid door uw eigen advocaat. Deze informeert en adviseert u over uw juridische positie en begeleidt en coacht u gedurende het gehele traject.

  gesprekken
  De overlegscheiding begint met één of twee gesprekken met uw eigen advocaat, zoals uw partner deze heeft met zijn/haar eigen advocaat. Vervolgens hebben de twee advocaten een voorbespreking en stellen ze de agenda voor het eerste ‘viergesprek’ vast. Daarbij zullen beide partners en beide advocaten aanwezig zijn; vandaar de term viergesprek. In het eerste viergesprek worden de geschilpunten in kaart gebracht, worden stukken uitgewisseld, wordt een schema opgesteld voor de volgende viergesprekken en wordt besproken of er deskundigen ingeschakeld moeten worden. Alle deelnemers (de partijen, de advocaten en de eventuele andere deskundigen) leggen schriftelijk vast dat zij niet tegen elkaar zullen procederen.

  In de volgende viergesprekken wordt gebrainstormd over mogelijke oplossingen, wordt nadere informatie uitgewisseld, worden over en weer voorstellen gedaan en wordt onderhandeld. U neemt daar actief aan deel. Tussen de viergesprekken heeft u steeds contact met uw eigen advocaat, die vervolgens weer overlegt met de andere advocaat.

  echtscheidingsconvenant
  De advocaten leggen de uiteindelijke afspraken vast in een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan. Met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt de echtscheiding ten slotte aangevraagd bij de rechtbank.

  In het geval de overlegscheiding toch niet tot overeenstemming leidt, moeten beide advocaten (en de mogelijk ingeschakelde deskundigen) zich terugtrekken. U gaat dan allebei naar een andere advocaat voor een gewone echtscheiding.


 • overleg