Misverstanden over scheidingmediation

 • Enkele misverstanden over scheidingsmediation

  “Mediation is een vorm van relatietherapie”
  Scheidingsmediation is niet een manier om uw huwelijk alsnog te redden. Het doel van scheidingsmediation is om een scheiding netjes af te wikkelen, waarbij de belangen van beide partijen en eventuele kinderen worden gediend.

  “Tijdens de scheidingsmediation moeten we veel over emoties praten”
  Een scheiding maakt altijd emoties los. Gevoelens van verdriet, woede en jaloezie zijn daarbij heel gewoon. Soms kunnen deze emoties zo sterk zijn dat ze een oplossing blokkeren. In dat geval zal de mediator ze kort met u bespreken om deze blokkade weg te nemen. Het praten over emoties is in dat geval geen doel op zich, maar een middel om een gezamenlijke oplossing dichterbij te brengen.

  “De partij met de grootste mond en de meeste kennis krijgt altijd zijn zin”
  De mediator zorgt voor evenwicht tussen de partijen. De partner met minder kennis wordt door de mediator bijgepraat over ingewikkelde zaken, zodat hij/zij zelfstandig kan opkomen voor de eigen belangen.

  “Bij een vrouwelijke mediator staat de vrouw al 1-0 voor, of juist achter”
  Allebei onzin. Wat kunnen wij daar nog meer over zeggen?