Wie zijn wij

 • Wie zijn wij

  Het kantoor De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators staat voor zorgvuldige en deskundige begeleiding in het (soms) moeilijke proces van een scheiding. Voor ons ligt de uitdaging bij het tot stand brengen van een regeling die recht doet aan alle betrokkenen, zodat iedereen ook na de scheiding tevreden blijft over de gemaakte afspraken. In dat kader hechten wij veel waarde aan de nazorg. In geval van vragen en/of aanpassingen in het convenant zijn wij natuurlijk beschikbaar om u van dienst te zijn. Daarnaast zijn wij allen beschikbaar voor het geven van een second opinion aan partners die reeds in een echtscheiding of mediation zijn betrokken en behoefte hebben aan een eigen persoonlijk advies. Onze expertise en belangstelling ligt in het bijzonder bij scheidingen waarbij ondernemingen zijn betrokken.

  Ieder van ons beschikt over gelijke kennis, maar als persoon zijn wij natuurlijk anders. Uiteraard kunt u een voorkeur aangeven bij het maken van de afspraak. Afhankelijk van de verschillende agenda’s kan uw wens gehonoreerd worden.


 • 7-wiezijnwij2

 • heleen
  H.Witkamp@dehorstadvocaten.nl
  Linked IN button

 • Mr. H.J. (Heleen) Witkamp
  “Scheiden betekent keuzes maken. Daarvoor moet je uitzoeken wat je wilt én wat er mogelijk is. Daar help ik bij.”
  Mr. H. J. (Heleen) Witkamp is advocaat sinds 1982 (lid NOVA). Daarnaast is zij sinds 1996 advocaat-mediator en familierechtspecialist (lid vFAS en registermediator MfN). Vanaf 2009 is zij ook Collaborative Divorce advocaat (lid VvCP). Binnen De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators behandelt Heleen Witkamp zaken via scheidingsmediation, gewone echtscheiding (op tegenspraak) en collaborative divorce (overlegscheiding). Sinds haar benoeming tot raadsheer-plaatsvervanger in 2011 valt zij daarnaast regelmatig in als rechter in familiezaken bij het Gerechtshof te Den Bosch. Van 2004 tot 2011 maakte zij deel uit van het bestuur van de vFAS, de vereniging van in het familierecht en mediation gespecialiseerde advocaten. Zij neemt tevens deel aan verschillende werkgroepen en overlegorganen op het gebied van familierecht .

 • P.Mallant@dehorstmediation.nl


 • Mr. P.A. (Petra) Mallant
  “Hoe ingewikkelder het conflict, hoe mooier de oplossing.”
  Mr. P.A. (Petra) Mallant is advocaat sinds 1990 (lid NOVA). Daarnaast is zij vanaf 1996 advocaatmediator en familierechtspecialist (lid vFAS en registermediator MfN). Tot slot staat zij vanaf 2008 als Forensisch Mediator ingeschreven bij de Rechtbanken en Gerechtshoven (lid SFM) en is zij vanaf 2018 werkzaam als Collaborative Professional (overlegscheidingsadvocaat) (lid VvCP).

  Petra Mallant is als familiemediator en overlegscheidingsadvocaat werkzaam vanuit De Horst Mediation en Bindend Scheidingsadvies.


 • Lieke website
  L.Zwanenburg@dehorstmediation.nl
  Linked IN button

 • Mr. A.W.C.M. (Lieke) Zwanenburg MA
  “Het gras gaat niet harder groeien door er aan te trekken. Een zorgvuldige scheiding heeft soms tijd nodig. Ik let er op dat die tijd elkaar gegund wordt.”
  Mr. A.W.C.M. (Lieke) Zwanenburg is advocaat sinds 1993 (lid NOVA). Daarnaast is zij vanaf 1996 advocaatmediator en familierechtspecialist (lid vFAS en Registermediator MfN). Vanaf 2009 is zij ook overlegscheidingsadvocaat (lid VvCP). Binnen De Horst doet zij scheidingsmediation en overlegscheiding.

  Zij maakt deel uit van de Raad van Tucht van de vFAS.. Zij is docent in de beroepsopleiding advocatuur voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) op het gebied van communicatieve vaardigheden, Alternatieve Geschillen Beslechting (ADR), intervisie en gedragsrecht.. Zij schreef diverse boeken en artikelen over onder meer mediation en echtscheidingsrecht en zij zat in de redactie van het tijdschrift Relatierecht in de Praktijk (REP).

  Lieke Zwanenburg is als familiemediator werkzaam vanuit De Horst Mediation.


 • annemarie
  A.vanTets@dehorstadvocaten.nl

 • Mr. A.H. (Annemarie) Van Tets-Asjes
  “Een scheiding is al moeilijk genoeg. Het helpt om een goede financiële analyse te maken en om realistische doelen te stellen. Daar help ik graag bij.”
  Annemarie van Tets-Asjes is advocaat sinds 1986 (lid NOvA). Daarnaast is zij vanaf 1998 advocaat-mediator en familierechtspecialist (lid vFAS en MfN). Vanaf 2009 is zij ook overlegscheidingsadvocaat (Collaborative Divorce advocaat, lid VvCP).

  Binnen De Horst behandelt zij zaken op tegenspraak, mediation en overlegscheiding (Collaborative Divorce).
  Zij is van 1986 tot 2009 als familierechtspecialist werkzaam geweest bij CMS (voorheen CMS Derks Star Busmann, www.cms-dsb.com) te Hilversum en Utrecht en van 2009 tot april 2015 bij Van Tets & Palthe te Hilversum.


 • alice

 • Mr. A.W. (Alice) van Wulfften Palthe
  Na een mooie carrière van ruim 40 jaar als advocaat heeft onze collega Alice van Wulfften Palthe besloten met ingang van 1 januari 2017 met pensioen te gaan. Haar dossiers zijn overgenomen door een van ons. Als u  hierover vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen, zowel telefonisch als per mail.