Scheidingsmediation

 • Met z’n tweeën: Scheidingsmediation

  Scheidingsmediation is geen relatietherapie

  Vooraf: mediation is geen vorm van relatietherapie. De mediator stelt zich niet ten doel u beiden weer bij elkaar te brengen. Het uitgangspunt is dat het tot een scheiding komt, waarbij u samen goede afspraken maakt over de kinderen, de alimentatie, het pensioen en de verdeling van bezittingen en schulden. Zie ook: misverstanden over mediation.

  Mediator als neutrale deskundige.

  De mediator treedt op als een neutrale deskundige die u helpt bij het vinden van een oplossing, gebaseerd op het belang van u beiden. De mediator zal u inhoudelijk informeren over de juridische aspecten. U kiest daaruit vervolgens samen de oplossing die het beste bij uw beider belangen past en die ook in de praktijk uitvoerbaar is. De mediator informeert u en begeleidt de gesprekken, maar beslist niet voor u. Dat doet u samen.

  Werkwijze

  Een scheidingsmediation bestaat uit minimaal 3 gesprekken van circa 1,5 à 2 uur. Bij de gesprekken bent u altijd samen aanwezig. Aan het begin van het eerste gesprek legt de mediator de spelregels van scheidingsmediation uit. Deze zijn vastgelegd in een mediationovereenkomst die door u beiden en de mediator wordt ondertekend. Tijdens de gesprekken onderzoekt de mediator met u ieders belangen, zorgen en wensen. U luistert naar de belangen van de ander en stelt zich actief op om te zoeken naar een gezamenlijke oplossing. In geval van een verstoorde communicatie probeert de mediator deze zo te verbeteren dat het mogelijk wordt te onderhandelen.

  Onderlinge relatie als ouders blijft

  Bij een scheiding gaat u als partners uit elkaar. Maar als u kinderen heeft is het afscheid nooit helemaal definitief: de onderlinge relatie tussen u als ouders blijft immers bestaan. Dat betekent meestal dat de communicatie en uw relatie als ouders hersteld moet worden. Dit is een lastig proces; herstel en afscheid tegelijkertijd. Omdat het voor de kinderen belangrijk is dat zij ouders hebben en houden die voor hen goede beslissingen kunnen nemen, wordt eerst uitvoerig over de regeling rond de kinderen gesproken. Als dit goed is afgesproken en vastgelegd in het ouderschapsplan komt de rest van de juridische en zakelijke afwikkeling aan de orde.

  Scheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan

  Aan het eind van de mediation legt de scheidingsmediator de door u gekozen oplossing schriftelijk vast in het scheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan.

  Gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding/executoriale titel

  Als u getrouwd bent stuurt de mediator (zij is immers ook advocaat) het ouderschapsplan, het echtscheidingsconvenant en het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding naar de rechtbank. De rechtbank bevestigt de afspraken officieel in een beschikking. Deze beschikking stelt u beiden later in staat de gemaakte afspraken zo nodig af te dwingen.

  Als u niet getrouwd bent bespreekt de mediator met u de noodzaak of aan de gemaakte afspraken nog een executoriale titel verbonden worden.

  In een enkel geval leidt een mediation niet tot een gezamenlijke oplossing. U schakelt dan alsnog ieder een eigen advocaat in. De onderhandelingen beginnen dan opnieuw.


 • metzijntweeen